Søndag d. 5. maj 2019, kl. 11:30

Kom og hør om kirkens sociale arbejde til Menighedsplejens årsmøde. Der fremlægges revideret regnskab. Forslag til dagsordenen kan sendes til formanden Vivi Andersen, vga@km.dk inden den 22. april. Mødet foregår i kirkens krypt.

Menighedsplejens opgave at yde (økonomisk) støtte og hjælp til mennesker i nød, som bor i sognet. Menighedsplejen er en selvstændig forening med separat regnskab. Menighedsplejens økonomiske grundlag kommer fra bl.a. overskud fra sommerfesten, private donationer, indsamlinger og salg af postkort mv. i kirken.