×

Advarselsmeddelelse

  • This event has already taken place.
Søndag d. 5. maj 2019, kl. 11:30

Kom og hør om kirkens sociale arbejde til Menighedsplejens årsmøde. Der fremlægges revideret regnskab. Forslag til dagsordenen kan sendes til formanden Vivi Andersen, vga@km.dk inden den 22. april. Mødet foregår i kirkens krypt.

Menighedsplejens opgave at yde (økonomisk) støtte og hjælp til mennesker i nød, som bor i sognet. Menighedsplejen er en selvstændig forening med separat regnskab. Menighedsplejens økonomiske grundlag kommer fra bl.a. overskud fra sommerfesten, private donationer, indsamlinger og salg af postkort mv. i kirken.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent
2) Beretning for 2018
3) Fremlæggelse af revideret regnskab
4) Valg til bestyrelsen
Vedtægterne kræver, at der hvert år afgår efter tur mindst to medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
På valg i år er Gitte Christensen og Ulrike Von Rosen. Begge ønsker at genopstille.
5) Valg af revisorer – Anette Glistrup ønsker at genopstille.
6) Indkomne forslag. Der er på nuværende tidspunkt ingen.
7) Eventuelt