Torsdag d. 30. januar 2020, kl. 17:30

Menighedsrådsmødet er åbent for alle, dog behandles personalesager mv. på lukket møde.