Opdateret 2. februar 2021

Grundtvigs Kirke er åben for besøgende og med normale åbningstider. Du kan se tidspunkter for begivenheder i kalenderen. For at forhindre smittespredning af Coronavirus/COVID-19 gælder en række forholdsregler, som du kan læse nedenfor. 

I øjeblikket er bespisning og udskænkning ved alle begivenheder og altergang indtil videre sat i bero. Ligeledes er der ikke fællessang til gudstjenester og kirkelige handlinger. Derudover er alle kulturelle og sociale begivenheder aflyst til den 28. februar. Disse retningslinjer er gældende indtil nye udmeldes.

 1) Alle over 12 år skal bære mundbind eller visir i Grundtvigs Kirke, når de går ind og ud af kirken og går rundt i kirken. Man skal ikke bære mundbind/visir, når man sidder ned.
Kravet om mundbind/visir omfatter ikke deltagere, der som led i en ceremoniel aktivitet, f.eks. en kirkelig/religiøs handling, kortvarigt rejser sig op for derefter at sætte sig ned igen på samme plads. Kravet omfatter heller ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier samt foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter.

2) Der er plads til et vist antal personer i Grundtvigs Kirke:
I kirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger:
100 personer

I kirkens øvrige åbningstid gælder forsamlingsforbuddet også i Grundtvigs Kirke, her må der være:
5 personer

Krypten:
5 personer

3) Alle skal holde 2 meters afstand til hinanden. Når man sidder ned, skal der være 3 stole imellem en selv og den næste person. Personer i samme husstand kan sidde sammen. Alle skal sætte sig på de anviste rækker og pladser i øvrigt. Der kan være ydereligere restriktioner i kirkerummet. 

Vi henviser til, at alle følger personalets anvisninger i kirken og anvisninger på skilte mv.

4) Der er ingen adgang for personer med symptomer på sygdom med Coronavirus/COVID-19, som i stedet opfordres til at isolere sig i hjemmet og kontakte egen læge.