Grundtvigs Kirke er åben for besøgende og med normale åbningstider. Du kan se tidspunkter for andagter, gudstjenester og arrangementer i kalenderen.

For at forhindre smittespredning af Coronavirus/COVID-19 gælder en række forholdsregler, som du kan læse herunder. Udover gældende officielle retningsliner og for at begrænse risikoen for smittespredning er bespisning og udskænkning ved alle begivenheder indtil videre sat i bero.

1) Alle over 12 år skal bære mundbind eller visir i Grundtvigs Kirke, når de går ind og ud af kirken og går rundt i kirken. Man skal ikke bære mundbind/visir, når man sidder ned.

Kravet om mundbind/visir omfatter ikke deltagere, der som led i en ceremoniel aktivitet fx en kirkelig/religiøs handling, kortvarigt rejser sig op, for derefter at sætte sig ned igen på samme plads. Kravet omfatter heller ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier samt foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter.

2) Der er plads til et vist antal personer  i Grundtvigs Kirke afhængig af, om der synges, og om personerne primært sidder eller står op. Se nedenfor: 

Kirken: 
147 personer når der synges
300 personer når der ikke synges 

Krypten:
60 personer, når der synges eller man primært står op 
120 personer, når der ikke synges, og man primært sidder ned.

3) Alle skal holde 1 meters afstand til hinanden, og 2 meter når der synges. Når man sidder ned, skal der være 3 stole imellem en selv og den næste person. Personer i samme husstand kan sidde sammen. Alle skal sætte sig på de anviste rækker og pladser iøvrigt. Der kan være ydereligere restriktioner i kirkerummet. 

Vi henviser til, at alle følger personalets anvisninger i kirken og anvisninger på skilte mv.

4) Der er ingen adgang for personer med symptomer på sygdom med Coronavirus/COVID-19, som i stedet opfordres til at isolere sig i hjemmet og kontakte egen læge.

Åbningstider er kirkens normale åbningstider, der dog kan være begrænset ved bisættelser, gudstjenester, helligedage mv. Se åbningstider for kirken her.