Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsplejen

Menighedsplejen står for det diakonale arbejde for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper. Diakonalt arbejde er kirkens sociale arbejde. 

Menighedsplejen står bl.a. for:

  • arrangementer som bl.a. forårsudflugt og sommerfest
  • økonomisk støtte til enkeltpersoner og sociale institutioner i sognet
  • uddeling af julehjælp
  • akut hjælp. Mennesker, der er i akut nød, kan i enkelte tilfælde få et mindre legat.

Henvendelse sker til kirkens præster.

Menighedsplejen bygger på private bidrag - fra indsamlinger i kirken, indbetalinger fra enkeltpersoner, legater fra fonde og overskud af kortsalg til turister.

Bidrag kan indbetales
via netbank til reg.nr. 3409 konto 2046512 
afleveres (anonymt) kontant i kuvert til kirkekontoret eller i kontorets brevkasse, eller Mobile Pay: 247 514. 

Postadresse

Bispebjerg Sogns Menighedspleje
Kirkekontoret
På Bjerget 14 B
2400 København NV

Bestyrelse

Vivi Andersen, formand
Mama-Rie Christensen, næstformand 
Lisbeth Burgaard, kasserer
Grethe Bech
Niels Henrik Juul 
Hanne Eckhaus
Gitte Christensen
Inge Lise Løkkegaard
Vibeke Bidstrup

Om menighedsplejen

Bispebjerg Sogns Menighedspleje er en selvejende institution med tilknytning til Grundtvigs Kirke/Bispebjerg Sogn. Menighedsplejen ledes af en bestyrelse, der vælges på årsmødet. Årsmøde skal afholdes senest 1. maj - med offentlig indkaldelse senest 3 uger før (se kirkebladet). Menighedsplejens regnskab revideres af 2 revisorer og fremlægges på årsmødet. Bispebjerg Sogns Menighedspleje er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

Årsmøde og regnskab

Årsmøde i Bispebjerg Sogns Menighedspleje holdes i marts/april måned. Hold øje med kalenderen for det næste årsmøde. Der aflægges hvert år årsregnskab for menighedsplejen. Årsregnskabet er tilgængeligt ved henvendelse til Vivi Andersen. Find hendes kontaktoplysninger her.