Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsplejen

Menighedsplejen står for det diakonale arbejde for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper. Diakonalt arbejde er kirkens sociale arbejde. 

Menighedsplejen står bl.a. for:

  • arrangementer som bl.a. forårsudflugt og sommerfest
  • økonomisk støtte til enkeltpersoner og sociale institutioner i sognet
  • uddeling af julehjælp
  • akut hjælp. Mennesker, der er i akut nød, kan i enkelte tilfælde få et mindre legat.

Henvendelse sker til kirkens præster.

Hjælp os med at hjælpe

Menighedsplejen bygger på private bidrag - fra indsamlinger i kirken, indbetalinger fra enkeltpersoner, legater fra fonde og overskud af kortsalg til turister.

Bidrag kan indbetales
via netbank til reg.nr. 3409 konto 2046512 
afleveres (anonymt) kontant i kuvert til kirkekontoret eller i kontorets brevkasse.

Bidrag til vores arbejde kan også indbetales til Samvirkende Menighedsplejer. Hvis du indbetaler dit bidrag dertil, kan du efter ligningslovens § 8 a få skattefradrag for hver krone, du giver – dog kun op til 17.000 kr. Samvirkende Menighedsplejer er en almennyttig forening, som vores menighedspleje er medlem af.

Hvis du ønsker at få skattefradrag, skal du sammen med indbetaling af beløbet til Samvirkende Menighedsplejer oplyse navn og adresse, og at beløbet er tiltænkt Bispebjerg Sogns Menighedspleje. Indbetaling gennem Samvirkende Menighedsplejer på bank konto 8075 2018699. En forudsætning er også, at Samvirkende Menighedsplejer får dit cpr-nummer. 

Af sikkerhedsmæssige grunde skal det oplyses telefonisk 36 46 66 66 eller du kan sende det på gammeldags maner i en lukket kuvert til Samvirkende Menighedsplejer, Valby Tingsted 7, 2500 Valby. Du kan også sende dit CPR-nummer på Samvirkende Menighedsplejers hjemmeside via deres send sikkert e-mail. Samvirkende Menighedsplejer indberetter beløbet til SKAT, og det vil derefter fremgå af din årsopgørelse. Der er også mulighed for at benytte denne onlineformular. Hvis du ønsker at øremærke støtten til Grundtvigs Kirke, skal du indtaste "Bispebjerg Sogns Menighedspleje "under "Lokal menighedspleje". 

Postadresse
Bispebjerg Sogns Menighedspleje
Kirkekontoret
På Bjerget 14 B
2400 København NV

Bestyrelse
Vivi Andersen- formand
Anne-Marie Christensen - næstformand
Lisbeth Burgaard - kasserer
Inge Lise Løkkegaard
Vibeke Bidstrup
Tommy Christensen
Hanne Eckhaus
Mama-Rie Luc Christensen

Om menighedsplejen

Bispebjerg Sogns Menighedspleje er en selvejende institution med tilknytning til Grundtvigs Kirke/Bispebjerg Sogn. Menighedsplejen ledes af en bestyrelse, der vælges på årsmødet. Årsmøde skal afholdes senest 1. maj - med offentlig indkaldelse senest 3 uger før (se kirkebladet). Menighedsplejens regnskab revideres af 2 revisorer og fremlægges på årsmødet. Bispebjerg Sogns Menighedspleje er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

Årsmøde og regnskab

Årsmøde i Bispebjerg Sogns Menighedspleje holdes i marts/april måned. Hold øje med kalenderen for det næste årsmøde. Der aflægges hvert år årsregnskab for menighedsplejen. Årsregnskabet er tilgængeligt ved henvendelse til Vivi Andersen. Find hendes kontaktoplysninger her.