Formål
Menighedsplejen har til formål at øve diakonalt arbejde overfor sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

Virksomhed
Menighedsplejen står bl.a. for:

  • arrangementer som bl.a. forårsudflugt og sommerfest
  • økonomisk støtte til enkeltpersoner og sociale institutioner i sognet
  • uddeling af julehjælp
  • akut hjælp. Mennesker, der er i akut nød, kan i enkelte tilfælde få et mindre legat.

Henvendelse sker til kirkens præster.

Hjælp os med at hjælpe
Menighedsplejen bygger på private bidrag - fra indsamlinger i kirken, indbetalinger fra enkeltpersoner, legater fra fonde og overskud af kortsalg til turister. Bidrag kan indbetales:

  • via netbank til reg.nr. 3409 konto 2046512 
  • på postkontoret til giro 204-6512
  • afleveres (anonymt) kontant i kuvert til kirkekontoret eller i kontorets brevkasse.
Bidrag til vores arbejde kan også indbetales til De Samvirkende Menighedsplejer. Hvis du indbetaler dit bidrag dertil, kan du efter ligningslovens § 8 a få skattefradrag for hver krone, du giver – dog kun op til 14.500 kr. De Samvirkende Menighedsplejer er en almennyttig forening, som vores menighedspleje er medlem af.
 
Hvis du ønsker at få skattefradrag, skal du sammen med indbetaling af beløbet til De Samvirkende Menighedsplejer oplyse navn og adresse og at beløbet er tiltænkt Bispebjerg Sogns Menighedspleje. En forudsætning er også, at De Samvirkende Menighedsplejer får dit cpr-nummer. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det oplyses telefonisk 36 46 66 66 eller du kan sende det på gammeldags maner i en lukket kuvert til De Samvirkende Menighedsplejer, Valby Tingsted 7, 2500 Valby. De Samvirkende Menighedsplejer indberetter beløbet til SKAT og det vil derefter fremgå af din årsopgørelse.
 
Indbetaling gennem De Samvirkende Menighedsplejer på girokonto 9541-7001797 eller bank konto 8075 2018699
 

Postadresse
Bispebjerg Sogns Menighedspleje
Kirkekontoret
På Bjerget 14 B
2400 København NV

Bestyrelse
Vivi Andersen- formand
Anne-Marie Christensen - næstformand
Lisbeth Burgaard - kasserer
Inge Lise Løkkegaard
Vibeke Bidstrup
Thomas Viggo Pedersen
Gitte Christensen
Ulrike von Rosen

Om menighedsplejen
Bispebjerg Sogns Menighedspleje er en selvejende institution med tilknytning til Grundtvigs Kirke/Bispebjerg Sogn. Menighedsplejen ledes af en bestyrelse, der vælges på årsmødet. Årsmøde skal afholdes senest 1. maj - med offentlig indkaldelse senest 3 uger før (se kirkebladet). Menighedsplejens regnskab revideres af 2 revisorer og fremlægges på årsmødet. Bispebjerg Sogns Menighedspleje er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

Årsmøde
Årsmøde i Bispebjerg Sogns Menighedspleje holdes i marts/april måned. Hold øje med kalenderen for det næste årsmøde.

Regnskab
Der aflægges hvert år årsregnskab for menighedsplejen. Årsregnskabet er tilgængeligt ved henvendelse til Vivi Andersen. Find hendes kontaktoplysninger her.