Formand
Karen-Marie Olesen
Tlf. 30 25 27 68
E-mail: bsformand@gmail.com 

Næstformand
Jens Henning Ravnsmed

Kontaktperson
Jens Henning Ravnsmed

Kasserer
Anders Mikael Beck

Øvrige medlemmer
Niels Jørgen Holdt
Ragnhild Kaasgaard
Jens Holger Løsekrug Nørballe
Anders Fogh Christensen
Randi Winther Slente Henriksen
Kristine Pors
Iris Regine Kolbe

Præster
Inge Lise Løkkegaard
Vivi Andersen
Vibeke Bidstrup
Sven Rune Havsteen 

Kirkeværge
Anders Hald

Regnskabsfører
Kordegn Anna Kirstine Bergmann

Medarbejderrepræsentant
Kirketjener Philip Dysted Frank

Stedfortrædere
Signe Larsen
Anna Thacker Michelsen
Vibeke Bodi
Thomas Viggo Pedersen
Ole Christian Rugbjerg Søndergaard

Menighedsrådet kontaktes gennem kirkekontoret eller formanden. Find kirkekontorets kontaktoplysninger