Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledige stillinger

Start som kirketjener i et team, som står for alle serviceopgaver i Grundtvigs Kirke

Grundtvigs Kirke er et stort hus, men en lille arbejdsplads. Vi vil gerne opbygge et team af ansatte, der kan varetage de opgaver, der skal til, for at vi kan gøre det bedste for de mange mennesker, der bruger Grundtvigs Kirke – menigheden, turister, folk fra lokalområdet og de mange frivillige, der også gerne giver en hånd med. Vi leder efter to personer, som kan se sig selv i et team, hvor man ikke kun skal passe et bestemt område, men være parat til at deltage i opgaver som kan være en kirketjeners, en kordegns eller en kulturmedarbejders.

Vi søger derfor to all-round medarbejdere pr. 1. november 2023 og gerne tidligere.
Vi forestiller os, at I starter som kirketjenere, men har mod på også at få opgaver på andre områder fx kordegne-, kommunikation- og kulturopgaver. Stillingerne er fastansættelse på fuldtid og på halvtid. Arbejdstiden indebærer, at der arbejdes på lør-, søn- og helligdage, og der kan også være behov for arbejde sent på eftermiddagen og om aftenen. Mandag er fast fridag for alle kirkens ansatte.

Grundtvigs Kirke er en travl arbejdsplads med mange kirkelige handlinger, rundvisninger og arrangementer. Så trives -du godt i en hverdag, hvor dagene ikke er ens, er du måske én af vores to nye kollegaer.

Arbejdsområderne vil i første omgang især omfatte bl.a.:

 • Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt øvrige arrangementer i kirken.
 • Rengøring og vedligeholdelse af kirke, krypt og øvrige faciliteter.
 • Opstilling af borde og stole til diverse arrangementer i kirke og krypt.
 • Indkøb og klargøring til møder og arrangementer.
 • Kontakt til håndværkere efter aftale med daglig leder.
 • Betjening af lys, lydanlæg, ringning, varme og andre tekniske faciliteter.
 • Vikardækning under dine kollegers fravær, f.eks. ved ferie og sygdom.
 • Personregistrering og kommunikationsopgaver i mindre omfang.
 • Andet forefaldende arbejde.

Vi forventer, at du:

 • Er venlig, imødekommende og serviceminded.
 • Er ansvarsbevidst og har ordenssans.
 • Kan arbejde selvstændigt og kan samarbejde, planlægge og koordinere med kollegaer.
 • Kan betjene IT (lydanlæg, projektor mv.) eller har lyst til at lære det.
 • Har evner og lyst til at modtage mennesker i forskellige livssituationer og aldre, turister forskellige steder fra.
 • Er fleksibel omkring arbejdstiden, der ligger både i dag- og aftentimer samt weekender og højtider.
 • Enten har den obligatoriske kirketjeneruddannelse eller kordegneuddannelse eller er villig til at tage kirketjeneruddannelsen. Kirken ser også gerne, at kirketjeneruddannelsen senere suppleres med kordegneuddannelsen, for at sikre at alle opgaver kan varetages.

Ansættelsen er som udgangspunkt omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Hvis den, der ansættes i stillingen, ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, er det en betingelse, at denne gennemføres indenfor to år efter ansættelse.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 287.708,00 kr. – 370.993,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 287.708,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.150,47kr. (nutidskroner). OK-tillæg på 1.270,87kr. (nutidskroner) pr. år.

Alle beløb er i nutidskroner og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Daglig leder Gitte Blom Christensen på mail gbc@km.dk eller tlf. 81610000

Ved ansættelse vil der blive indhentet referencer og børneattest. Der er en prøvetid på 3 måneder.

Ansøgning med relevante bilag sendes senest tirsdag d. 19. september 2023 på mail 7064fortrolig@sogn.dk. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted hurtigst muligt efter fristens udløb.

Grundtvigs Kirke
På Bjerget 14B
2400 København NV