En minikonfirmand er et barn, som starter i 3. eller 4. klasse efter sommerferien. Som minikonfirmand lærer man noget om kirke og kristendom. Der lægges vægt på oplevelse, samvær og samtale. Vi fortæller bibelhistorier – historier som børnene kan spejle sig i og som er en væsentlig del af vores kultur og fælles referenceramme. Vi taler om hvorfor vi holder jul, påske og pinse – hvad der sker i kirken til hverdag og fest. Vi synger, leger, beder Fadervor, dramatiserer, tegner, maler, går på opdagelse i kirken og meget mere.

Undervejs indbyder vi til familiegudstjeneste i kirken, hvor børnene deltager med forskellige indslag. Vi slutter af i april 2020 med et særligt arrangement for minikonfirmanderne og deres familier.

Alle børn er velkomne til at være minikonfirmand, uanset om de er medlem af folkekirken eller ej. Deltagelse er gratis. Børnene undervises af pædagog Annemarie Jeppesen og sognepræst Vivi Andersen.

Tidspunkt og tilmelding
Undervisningen foregår i Grundtvigs Kirke og ligger onsdag eftermiddag. Der arrangeres hentning af børnene på Holbergskolen. For børn fra andre skoler, må forældre sørge for børnenes fremmøde kl. 14.30. Alle børn afhentes i kirken mellem kl. 16.30 – 17.00. Der serveres hver gang en bolle og lidt saft.

Vi samles første gang onsdag den 11. september 2019. Tilmelding senest tirsdag den 10. september til Vivi Andersen på tlf. 31 26 69 51 eller vga@km.dk. Tilmeldingen skal indeholde navn på barn, adresse, fødselsdato, klasse, forældrenes telefonnumre og e-mail adresse. Det er muligt at hoppe på holdet senere.